EUNIC Mixers #2 / New Artistic Practices during the Covid-19 Period

EUNIC MIXERS #2
Noi practici artistice în era Covid-19

Mihaela Michailov (România) și Julien Daillère (Franța) vor dezbate cu moderatoarea Ioana Costaș despre noile practici artistice dezvoltate de sectorul independent în perioada izolării sociale. De asemenea, discuția va viza atât noile forme de interacțiune cu publicul în domeniul artelor spectacolului, precum și perspective asupra perioadei post-izolare.
EUNIC MIXERS este o serie de discuții live, online, despre adaptările sectorului cultural la schimbările din perioada pandemiei, cu invitați din țările europene reprezentate de institutele culturale din rețeaua EUNIC, alături de practicanți culturali români.
Discuția va fi în limba română.
Eveniment organizat de EUNIC Romania cu sprijinul Institutului Francez din România și al Centrului de Teatru Educațional Replika.

EUNIC MIXERS #2
New Artistic Practices during the Covid-19 Period

Mihaela Michailov (Romania) and Julien Daillère (France) will discuss with the moderator Ioana Costaș about the new artistic practices developed by the independent sector during the period of social isolation. The debate will focus on the new forms of interaction with the public in the field of performing arts and on perspectives for the post-confinement period.
EUNIC MIXERS is a series of live, online discussions about the adaptations of the cultural sector to the changes during the pandemic, with guests from European countries, represented by the cultural institutes from the EUNIC Romania network, together with Romanian cultural practitioners.
The discussion will be in Romanian.
Event organized by EUNIC Romania with the support of the French Institute in Romania and Replika Center for Educational Theater.

EUNIC Mixers #1

EUNIC MIXERS #1
Culture cannot be stopped

EUNIC MIXERS este o serie de discuții live, online, despre adaptările sectorului cultural la schimbările din perioada pandemiei, cu invitați din țările europene reprezentate de institutele culturale din rețeaua EUNIC, alături de practicanți culturali români.
Ce preocupări și soluții au artiștii independenți în această perioadă? Reprezentanți a trei inițiative din Cehia, Austria și România vor vorbi, împreună cu moderatoarea Miki Braniște, despre abordarea lor pentru a oferi spațiu, vizibilitate și sprijin financiar artiștilor în perioada izolării sociale.
La discuție vor participa:
▪️Lukáš Jandač, unul din inițiatorii proiectului Festival of Nothing în Republica Cehă (http://www.calvertjournal.com/…/nothing-festival-2020…)
▪️Daniel Auner, unul dintre cei mai importanţi violonişti austrieci ai generaţiei sale și creatorul platformei digitale konzertsaal.at
(www.konzertsaal.at)
▪️Liviu Romanescu, care lucrează alături de board-ul unteatru pentru dezvoltarea direcțiilor viitoare (www.unteatru.ro)
Discuția va fi moderată de Miki Braniște, manager cultural și curator pentru proiecte interdisciplinare, și va fi în limba engleză.

EUNIC MIXERS is a series of live, online discussions about the adaptations of the cultural sector to the changes during the pandemic, with guests from European countries, represented by the cultural institutes from the EUNIC Romania network, together with Romanian cultural practitioners.
What concerns and solutions do independent artists have during this period? Representatives of three initiatives from the Czech Republic, Austria and Romania will talk, together with moderator Miki Braniste, about their approach to provide space, visibility and financial support for artists during social isolation.
The discussion will be attended by:
▪️Lukáš Jandač, one of the initiators of the Festival of Nothing project in the Czech Republic (http://www.calvertjournal.com/…/nothing-festival-2020… -quarantine)
▪️Daniel Auner, one of the most important Austrian violinists of his generation and creator of the digital platform konzertsaal.at
(www.konzertsaal.at)
▪️Liviu Romanescu, actor and producer at unteatru. (www.unteatru.ro)
The discussion will be moderated by Miki Braniste, cultural manager and curator for interdisciplinary projects, and will be in English.
Event organized by EUNIC Romania.