Schimbarea președenției EUNIC

𝐏𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐈𝐂𝐑 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐔𝐍𝐈𝐂 – 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐮𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆

În cadrul Adunării Generale desfășurate la București în perioada 19-20 iunie 2024, președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a preluat mandatul de președinte al EUNIC – European Union National Institutes for Culture. EU National Institutes for Culture/EUNIC este rețeaua institutelor culturale naționale din statele Uniunii Europene, dar și din Marea Britanie și Ucraina, și include în prezent 39 de organizații culturale naționale din toate statele membre UE și din țări asociate. EUNIC este activă în 140 de clustere la nivel global.

Noua conducere executivă a rețelei de institute culturale naționale din Uniunea Europeană (EUNIC Board) are următoarea componență: președinte Liviu Jicman, vicepreședinte Kirsten van den Hul (directoare DutchCulture), Hanna Lämsä (directoare executivă Finnish Cultural and Academic Institutes), Mary Ann Cauchi (directoare de Fonduri și Strategii Arts Council Malta), Carmen Noguero Galilea (Instituto Cervantes), Johannes Ebert (Goethe-Institut).„Sunt onorat de încrederea pe care mi-au acordat-o prin vot colegii mei din rețeaua EUNIC. Îmi încep misiunea în această poziție pe care o voi ocupa timp de un an cu convingerea că viziunea, valorile și acțiunile colaborative ale EUNIC sunt parte din soluția pentru a avea un sector cultural puternic. Vocația pentru dialog intercultural dublată de vocea comună a membrilor EUNIC oferă oportunitatea de a promova cu prioritate Finanțarea culturii, Rolul diplomației culturale în relațiile internaționale și Susținerea Republicii Moldova în parcursul său european.” a declarat Liviu Jicman.Adunarea Generală a reunit la sediul Băncii Naționale a României și la The Ark conducerile organizațiilor membre EUNIC din 27 de țări membre ale UE, dar și reprezentanți British Council și Ukrainian Institute.

Invitatul special al Adunării Generale a fost ministrul culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, care a subliniat: „Cultura este o punte pentru integrarea Moldovei în spațiul european, cooperarea culturală fiind o piatră de temelie a eforturilor noastre de integrare europeană. Prin consolidarea legăturilor culturale cu națiunile europene nu doar că ne îmbogățim peisajul cultural, ci ne afirmăm angajamentul față de valorile de unitate, diversitate și solidaritate ale Europei unite”.Volodymyr Sheiko, director general al Institutului Ucrainean – partener asociat al EUNIC, a împărtășit colegilor din rețea oportunitățile de cooperare între EUNIC și instituția pe care o conduce, accentuând nevoia acută de multiplicare a programelor de mobilitate pentru artiștii ucraineni.În cadrul întâlnirilor din cele două zile, care au cuprins prezentări, consultări în grupuri de lucru, paneluri de dezbatere și sesiuni de plen, membrii rețelei au contribuit la dezvoltarea viziunii comune pentru Cadrul Strategic EUNIC pentru perioada 2025-2029 și temele majore alese pentru evenimentele pe care le va organiza rețeaua în perioada următoare. De asemenea, au discutat despre mecanismele de susținere a activității cluster-elor EUNIC din întreaga lume, precum și despre dezvoltarea colaborării cu partenerii locali din cele peste 100 de țări în care este activă rețeaua EUNIC.

Din programul reuniunii a făcut parte și prezentarea studiului intitulat New Geopolitics, Soft Power and International Cultural Relations, realizat de Hertie School/University of Oxford la comanda IfA – Institut für Auslandsbeziehungen. La evenimentul din România au participat invitați din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ucraina, Ungaria.

Detalii: https://www.eunicglobal.eu/

****EN

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐄𝐔𝐍𝐈𝐂 – 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧

At the General Assembly held in Bucharest on June 19-20, 2024, the President of the Romanian Cultural Institute, Liviu Jicman, took over the mandate of President of EUNIC – European Union National Institutes for Culture. EUNIC is the network of national cultural institutes from the member states of the European Union, but also from the United Kingdom and Ukraine, and currently includes 39 cultural organizations from all EU member states and associated countries. EUNIC is active in 140 clusters worldwide.

The new executive leadership of the EUNIC network (EUNIC Board) has the following members: President Liviu Jicman, Vice President Kirsten van den Hul (Director, DutchCulture), Hanna Lamsa (Executive Director, Finnish Cultural and Academic Institutes), Mary Ann Cauchi (Director of Funds and Strategies, Arts Council Malta), Carmen Noguero Galilea (Instituto Cervantes), Johannes Ebert (Goethe-Institut). “I am honored by the trust my colleagues in the EUNIC network have given me. I begin my mission in this position, which I will hold for a year, with the belief that the vision, values, and collaborative actions of EUNIC are part of the solution for a strong cultural sector. The vocation for intercultural dialogue coupled with the common voice of EUNIC members provide the opportunity to promote the Funding of culture, the Role of cultural diplomacy in international relations, and Support for the Republic of Moldova in its European journey”, said Liviu Jicman. The General Assembly brought together at the headquarters of the National Bank of Romania and The Ark the leadership of EUNIC member organizations from 27 EU member countries, as well as representatives of the British Council and the Ukrainian Institute.

The special guest of the General Assembly was the Minister of Culture of the Republic of Moldova, Sergiu Prodan, who emphasized: “Culture is a bridge for the integration of Moldova into the European space, cultural cooperation being a cornerstone of our efforts to become an EU member. By strengthening cultural ties with European nations, we not only enrich our cultural landscape but also affirm our commitment to European Union’s core values: unity, diversity, and solidarity in a united Europe.” Volodymyr Sheiko, General Director of the Ukrainian Institute (UI), an associated partner of EUNIC, shared opportunities for cooperation between UI and EUNIC, emphasizing the acute need to multiply mobility programs for Ukrainian artists. During the meetings over the two days, which included working group consultations, debate panels, plenary sessions, and presentations, the members of the network contributed to the development of the common vision for the EUNIC Strategic Framework 2025-2029, and the major topics chosen for the events that the network will organize in the next period. They also discussed mechanisms for supporting the activity of EUNIC clusters worldwide, as well as the development of collaboration with local partners in the more than 100 countries where the EUNIC network is active.

The program of the meeting also included the presentation of the study entitled New Geopolitics, Soft Power and International Cultural Relations, conducted by Hertie School/University of Oxford, commissioned by IfA. The event in Romania was attended by guests from Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Netherlands, Ukraine, Hungary.

For further details: https://www.eunicglobal.eu/

Rezidențele Flowing Streams

8 artiști și practicieni din 7 țări europene vor desfășura vara aceasta cercetări pe tema ecologiei apei în zone rurale din România, în cadrul programului de rezidențe Flowing Streams, la inițiativa EUNIC România. Finaliștii Flowing Streams au fost aleși dintr-un total de 170 de aplicații din Marea Britanie, Cehia, Polonia, Olanda, România, Germania și Italia. Harun Morrison (Marea Britanie), Václav Šana (Cehia), Magdalena Siemaszko (Polonia), waterybeings (Olanda), Orsolya Gál (România), Joanna von Essen (Germania), Alice Pontiggia (Italia) sunt artiștii participanți la rezidențele Flowing Streams. Numărul mare de aplicații a demonstrat că tot mai mulți artiști și practicieni din Europa sunt interesați de tema ecologiei și de schimbare a paradigmei actuale către practici de lucru mai sustenabile, colective și interdisciplinare.

„Sper ca prin prezența unor practicieni străini spațiului cultural și ecologic românesc, să deschidem împreună noi conversații și posibilități de relaționare, gestionare și înțelegere a importanței apei în context local și translocal și să încercăm să situăm aceste procese în spațiul specific al zonei de aici. Există mai multe inițiative europene în acest sens, iar proiectul Flowing Streams devine astfel o parte din aceste rețele transdisciplinare de repoziționare a omului în relație cu natura/apele, aducând nu doar propuneri practice, ci și perspective potențiale/în devenire, sau deschise către o înțelegere mai nuanțată și emancipatoare a acestui element fundamental vieții biosferei.”- Adelina Luft, curatoarea proiectului.

Proiectul implică șapte instituții culturale care își desfășoară activitatea în România: British Council România, Centrul Ceh, Ambasada Țărilor de Jos, Goethe-Institut, Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez și Fundația9, fiecare dintre susținând una dintre rezidențe.

Cele 7 organizații gazdă (Asociația În Context Slănic Moldova, Stația Experimentală de Cercetare pentru Artă și Viață, Forumul Artelor Vizuale – Eforie Colorat, Sandwich Gallery – Rezidența Lubenița, Intersecția, teRrra, Fundația DALA – Cuca, Centrul Cultural Cârțișoara) sunt organizații active și conectate la scena locală și națională de artă și arhitectură, în relație cu alte discipline și comunități: cercetători, autorități locale și regionale, scena culturală, ecosistemul uman local format din săteni și colaboratori.

Fiecare artist va merge într-una din rezidențe, pe o perioadă între o săptămână și o lună, unde va fi integrat în comunitate de către organizația gazdă. Rezultatele rezidențelor vor fi publicate în decursul anului.

  • Harun Morrison, Marea Britanie:  artist, scriitor și barcagiu, cu o practică ce se orientează spre co-dezvoltarea unor grădini comunitare – rezidența În Context/La Centrala (Slănic Moldova), 2-7 iunie și 1 – 7 iulie , susținută de British Council

  • Václav Šana, Cehia: doctorand în urbanism, interesat de popularizarea studiilor urbanistice prin crearea de ateliere în licee și printr-un podcast realizat împreună cu alți studenți arhitecți din Brno – rezidența Stația Experimentală de Cercetare pentru Artă și Viață (satul Siliștea Snagovului), 15 iunie – 15 iulie, susținută de Centrul Ceh

  • Magdalena Siemaszko, Polonia: background în biologie, activează ca artistă, antropologă și activistă socială în diferite proiecte artistice și de cercetare din Polonia – rezidența Eforie Colorat (Eforie Sud), 24 iunie – 7 iulie, susținută de Institutul Polonez

  • waterybeings (Nele Brökelmann, June Yu), Olanda: două artiste tinere absolvente în artă și știință de la universitatea din Haga, operând din 2021 ca un duo – rezidența Lubenița (Bechet), 8-21 iulie, susținută de Ambasada Țărilor de Jos

  • Orsolya Gál, România: combină scenografia și artele performative cu artele vizuale, având proiecte în care alternează rolul de păpușar cu cel de artist vizual sau regizor de film (având și un background în arhitectură) – rezidența Intersecția (sat Brădet), 25 iulie – 8 august, susținută de Fundația9

  • Joanna von Essen, Germania: masterandă în Arhitectură și Design Urban, dezvoltă idei de cercetare bazate pe teorii post-umaniste, preocupată de configurarea unor spații reale de coabitare între uman și nonuman – rezidența Terrra, școala grădinarilor planetari (Brezoi, Râmnicu Vâlcea),  1-15 august, susținută de Goethe Institut

  • Alice Pontiggia, Italia : combină munca de artizană, artistă și arhitectă – Rezidența Cuca, Centrul Cultural Cârțișoara (sat Cârțișoara, Sibiu),15-30 august, susținută de Institutul Italian de Cultură

În contextul urgenței climatice și al reducerii oportunităților de mobilitate pentru schimburi pan-europene, FLOWING STREAMS își propune să cultive colaborări semnificative între artiști, arhitecți, antropologi, hidrologi sau organizatori comunitari și organizațiile locale partenere din România. Programul își propune să creeze un spațiu de co-învățare, de ascultare reciprocă și de schimb de cunoștințe și practici, axat pe tema apei – integrarea culturală a abordărilor locale sau tradiționale în gestionarea și conservarea apei, durabilitatea socială și de mediu a acestor practici și adaptabilitatea lor la circumstanțe de mediu, politice și economice în schimbare.

Biografiile artiștilor

Harun Morrison este un artist, scriitor și navigator din Londra. A fost artist asociat Greenpeace UK în cadrul proiectului Bad Taste. Pregătește un roman,  The Escape Artist, care va fi publicat de Book Works. În prezent, Harun dezvoltă grădini comunitare în Merseyside pentru Biblioteca Bootle și Mind Sheffield, un serviciu de suport pentru sănătatea mentală, ca parte a proiectului de cercetare Arts Catalyst, Emergent Ecologies. Printre expozițiile lui recente amintim Dolphin Head Mountain la Horniman Museum, Londra (2022-23), Mark The Spark la Nieuwe Vide în Haarlem, Olanda (2022) și Experiments with Everyday Objects, Eastside Projects, Birmingham, (2021).

Orsolya Gál are un background în arhitectură, arte plastice, scenografie și păpuși. Co-autoare a proiectului Selfie Automaton, o lucrare cu 33 de păpuși și 5 automate, care a reprezentat România la Bienala de Arhitectură de la Veneția în 2016. În 2018, video performance-ul său Short Essay on Uncertainty a primit un premiu special pentru design de imagine și sunet la Festivalul Incanti din Torino. În 2014, a început un proiect experimental cu plante în mișcare, care s-a materializat în scurtmetrajul Etudes from an Inner Garden, prezentat la Bucharest International Dance Film Festival în 2020 și la Fuori Formato Festival Internazionale di Danza din Torino în 2021. Proiectele sale recente se îndreaptă către relațiile umane cu mediul natural și material. Searching for a Secret Garden este o serie de planuri de grădină, fotografii și videoclipuri realizate pentru prima dată cu sprijinul Centrului Cultural Clujean și România Remarcabilă în 2023.

waterybeings este un duo format din Nele Brökelmann și June Yu, ambele absolvente ale ArtScience Interfaculty din Haga în 2018, Nele cu un Master în Muzică și June cu o Diplomă de Licență în Arte. waterybeings studiază practici și povești ale modului în care oamenii „îmblânzesc” acumulările de apă, reflectând asupra istoriei portului din Rotterdam și asupra felului în care oamenii modelează terenul conform dorințelor lor. Așa cum râurile șerpuiesc și marea urcă și coboară, nivelul apei din noi crește și scade în funcție de mediul înconjurător. Prin proiecte precum The Water that Moves You, o plimbare sonoră care unește istoria și specificitatea locului cu ficțiunile de pe malul râului Maas din Rotterdam, waterybeings experimentează modalități de a activa imaginarurile comune, cunoașterea și relaționarea corporală.

Joanna von Essen a studiat arhitectura și designul urban la Berlin, Glasgow și Shanghai. A lucrat pentru diverse studiouri de arhitectură. În prezent, în cadrul practicii sale, se concentrează asupra subiectului Întâlnirilor interspecii la interfața urban-rural, investigând metode și instrumente de planificare pentru „mai mult decât uman”. Susținută de echipa de cercetare interdisciplinară Urban Rural Assembly, Joanna a avut ocazia să dezvolte idei despre cum să creeze întâlniri acvatice între mai multe specii prin Micro Regenerare. Punctul de plecare al acestui proiect a fost un studiu de teren al comportamentelor umane și al practicilor cotidiene legate de apă (cum ar fi spălatul rufelor, pescuitul, irigarea câmpurilor, colectarea apei și adunările sociale din jurul corpurilor de apă), ghidate de întrebarea cum ar putea fi integrați actorii non-umani în aceste practici.

Alice Pontiggia trăiește ca artizană, arhitectă și artistă în Valtellina, Italia. După un master în arhitectură la Politecnico di Milano și la Universitatea Tongji din China, a lucrat în Mexic și Italia. Practica sa extinsă investighează cosmologiile ca relații eco-tehnico-simbolice care au loc între oameni și pământ prin intermediul scrierii, al meșteșugurilor din metal, video, laboratoare și sunet. Face parte din DAAS – Decolonizing Architecture Advanced Studies – o comunitate cu sediul la Institutul Regal de Arte din Stockholm și a expus la FICUNAM și Lucia Festiva.

Magdalena Siemaszko este artistă, antropologă și activistă socială, cu o pregătire în domeniul biologiei. Este interesată în primul rând de relațiile din comunități și ecosisteme și de dependențele reciproce – grijă și putere între oameni, plante, animale, corpuri și comunități. Explorează conflictele ecologice, schimbarea și coabitarea, sprijină procesele colective și rețelele de rezistență prin intermediul unei abordări regenerative, folosind o varietate de instrumente, de la cercetarea în acțiune la coregrafie, vizualuri, cartografiere, dans, narațiune și producție. A lucrat pentru Centrul de Cercetare Forestieră Internațională, Grădina Botanică, Border Group, Centrul de Conservare a Zonelor Umede, Universitatea din Varșovia și este co-creatoare a colectivului ecofeminist Wypuszczone, a Asociației House for Nature and Culture și a Academiei Queer Movement. De mai bine de trei ani se scufundă în mlaștinile și râurile din Polonia, cercetând și documentând relația dintre apă și oameni și alte ființe, creând proiectul național Let’s remember about wetlands. În prezent, lucrează la Universitatea din Varșovia la proiectul de cercetare artistică privind experimentarea apei.

Václav Šana este arhitect, planificator urban și cercetător. A absolvit arhitectura și urbanismul la Universitatea Tehnică VUT Brno. În prezent, lucrează la o teză de doctorat în cadrul departamentului de urbanism al aceleiași facultăți, concentrându-se pe zonele acvatice ca potențial pentru activitățile orașelor/localităților. În afara practicii și a școlii, Václav are diverse inițiative de popularizare a urbanismului prin prelegeri și ateliere. Ca parte a studiilor sale de doctorat, a condus seminarii pentru studenți pe tema acumulărilor de apă în contextul urbanismului, dezvoltând în colaborare proiecte susținute de cercetări în contextul direcțiilor politice și diferitelor contexte sociale și materiale.

Festivalul Filmului European 2024

Ediția a 28-a Festivalului Filmului European va debuta la București chiar de Ziua Europei, pe 9 mai și se va încheia la Chișinău, pe 8 iunie, în weekendul alegerilor europarlamentare.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

În București, Festivalul se desfășoară între 9 – 15 mai, la Sala Luceafărul (Gala de deschidere, pe 9 mai), Cinema Elvire Popesco și Cinema Union (10 – 15 mai) și Cinemateca Eforie (11 – 12 mai).

Programul va continua astfel:

Botoșani: 10 – 12 mai, Cinema Unirea,
Târgu Mureș: 16 – 18 mai, Muzeul Județean Mureș – Secţia de Istorie (Cetate), Sala Multimedia
Sibiu: 17 – 19 mai, Gala – Filarmonica de Stat Sibiu, Sala Thalia | Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu, Sala Oglinzilor,
Chitila: 17 – 19 mai, Parcul Valea Mangului,
Curtea de Argeș: 18 – 19 mai, La Conac,
Brașov: 24 – 26 mai, Centrul Cultural Reduta,
Chișinău: 6 – 8 iunie, Cinema Odeon.

Când armele vorbesc, muzele tac, spunea Cicero acum două mii de ani. Noi vă propunem să nu ne lăsăm descurajați de perioada densă pe care o traversăm și să încurajăm muzele să se exprime. Mergeți la expoziții, la teatru, la concerte, la film! Împreună cu partenerii noștri europeni, vă invităm să veniți la Festivalul Filmului European, să vedeți filme care ne ajută să deslușim mai bine epoca în care trăim, sau care, dimpotrivă, ne fac s-o uităm pentru două ore. Continuăm tradiția edițiilor anterioare de a poposi în orașe în care filmul european nu ajunge cu ușurință, dar noutatea este că am inclus pe harta din 2024 a festivalului și Chișinăul. Este modul nostru de a celebra faptul că Uniunea Europeană a decis, în decembrie 2023, să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova, și de a omagia parcursul european al acesteia, în perspectiva de a fi din nou alături de România, ca state membre ale Uniunii.” a spus Liviu Jicman, președinte al ICR, vicepreședinte al EUNIC (European Union National Institutes for Culture).

Anul acesta, FFE propune un program generos de 40 de filme de lungmetraj ( 34 în premieră națională) și 2 selecții de scurtmetraje dintre acestea 16 filme fiind regizate de femei și 2 filme – coregizate de femei.

Marcăm 35 de ani de la Revoluție cu filme care vorbesc despre drepturi câștigate.

Poate cel mai important, ne bucurăm de libertate de mișcare, însăși premisa documentarului austriac Mâine mă duc, filmat în principal în România. Cornul de secară / The Rye Horn, câștigătorul marelui premiu la festivalul de la San Sebastian, evocă libertatea de a dispune cum vrem de corpurile noastre. În sfârșit, Acțiune directă / Direct Action, marele câștigător al secțiunii Encounters de la Berlinale, e un monument închinat libertății de exprimare și de a protesta.

Asta nu înlătură însă perspectiva abuzurilor, cum aflăm din Lecțiile Blagăi / Blaga’s Lessons, câștigătorul marelui premiu la festivalul de la Karlovy Vary, sau a inechităților, care stau la baza lui Plouă în casă / Il pleut dans la maison, prezentat în premieră în secțiunea Semaine de la critique la ediția din 2023 a Festivalului de la Cannes. Dar să reținem motivele de bucurie: suntem liberi să alegem ce conținuturi consumăm, liberi să ne exprimăm cum găsim de cuviință în legătură cu ele, liberi să visăm.

Iar ediția 2024 a Festivalului Filmului European confirmă o realitate incontestabilă și totodată un lux, unul care poate părea minor, dar nu mai puțin un lux, dacă îl privim prin antiteză cu trecutul: avem liber la filme!”, a declarat Cătălin Olaru, directorul artistic al FFE.


În București, biletele vor putea fi achiziționate online, pe platforma Eventbook.ro și direct din cinematografe, iar în restul orașelor accesul este gratuit.

Partener media principal: Radio Guerrilla


Parteneri media: Bumper Club, Zile și Nopți, Cinemap, Agerpres, Adevărul de Weekend, Blitz Television, Bookhub, All About Romanian Cinema, Cinefan, Cinefilia, Cinemil, Din filme, Daily Magazine, Filme-carti.ro, Films in Frame, Film Menu, Happ.ro, Haute Culture, Igloo, IQads, Liternet, Like 5, Modernism.ro, MovieNews, News.ro, Observator cultural, Pagina de media, Răsfoiala, Revista Film, Spotmedia, The Institute, Urban.ro, Ziarul Metropolis, Blog de cinema, Zeppelin.

GEISTER

GEISTER
curatoriată de Kristin Wenzel

O expoziție în Pavilioanele Expoflora* din Parcul Herăstrău, organizată de Goethe-Institut București împreună cu Institutul Polonez din Bucureşti, Forumul Cultural Austriac Bucureşti şi British Council Romania. Cu sprijinul Primăriei Municipiului București și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

13.04.2024 – 05.05.2024 **

Vernisaj: 13.04. | 14.00 – 23.00

Program vernisaj:

14.00 – 16.00 Picnic comunitar cu Kristin Wenzel

18.00 – 19.00 Performance de Irina Gheorghe

20.00 – 21.30 Music Performance de Dragoș Ilici

Artiști: Tudor Bratu, Zuzanna Czebatul, Irina Gheorghe, Specula Group, Birgit Hölmer, Bram Kuypers & Lennart de Neef, Dragoș Ilici, Alice Gancevici & Remus Pușcariu, Aidan Frere Smith, Kristin Wenzel, Lulzim Zeqiri.

„𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑢𝑝 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑤𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑐𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡.”

Mark Fisher, The Metaphysics of Crackle: Afrofuturism and Hauntology


Când scutură și zdruncină, mă gândesc la fantome.

Rucsacul de supraviețuire stă împachetat lângă pat. Uneori, când nu reușesc să adorm și fixez tavanul camerei de la etajul cinci din apartamentul de pe bulevardul Carol, inventariez mental obiectele: apă, fluier, lanternă, cuțit, mănuși, pătură izotermă, glucoză, șosete de lână, bandaje, o sticlă mică de vodcă și câteva conserve de pește. Când ajung la sfârșitul listei, adorm.

Cândva în ianuarie 2020 am fost trezită la primele ore ale dimineții de un foșnet. Suna a frunze de plop în vânt sau a cuburi de gheață care se agită într-un pahar de vin, măcinate de gânduri. Zgomotul venea dinspre ușile de sticlă mari și numeroase, uși caracteristice apartamentelor din anii 1930 în București. Geamurile freamătau, zornăiau și șuierau. “O fantomă”, mi-am zis, indreptându-mă buimacă până la una dintre ușile duble. Mi-am așezat cu grijă mâna pe unul dintre panourile de sticlă și i-am șoptit “shhhh, totul este în regulă”.

Tremuratul s-a oprit. Liniștea a revenit. O liniște aproape impresionantă, fiindcă niciodată nu este cu adevărat liniște în apartamentul de la etajul cinci de pe bulevardul Carol. M-am întors în pat și am adormit imediat.

Acela a fost primul meu cutremur în București, cu o magnitudine de 5,2.


Credința în spirite a existat de-a lungul întregii istorii a omenirii. Ele fac parte din numeroase religii și mituri ale celor mai diverse culturi de pe pământ, iar întruchiparea lor este una dintre cele mai vechi misiuni din istoria culturală. Spiritele sunt metafore ale tranziției, ale ființei intermediare. În arta contemporană, fantomaticul și nefirescul sunt asociate în primul rând cu explorarea absenței, a vidului ce trebuie cuprins, acel gol lăsat în urmă de persoane dragi, povești uitate, locuri dispărute sau visuri eșuate.

Expoziția GEISTER reunește poziții care abordează teme precum memoria, trauma și ecoul persistent al trecutului în prezent și explorează limitele dintre prezență și absență, vizibilitate și invizibilitate. Folosind o varietate de medii artistice, de la pictură și sculptură la instalații video și performance, artiștii evocă un sentiment de absență palpabil și invită privitorul să rezoneze cu ecoul a ceea ce a fost odată. Astfel, aceștia deschid un spațiu pentru dialog, reflecție și posibilitatea de a imagina un viitor alternativ dincolo de limitele momentului actual.

Coordonare proiect: Tamina Bojoancă
Design grafic: Maks Graur, după o pictură de Lulzim Zeqiri


* Cele două pavilioane Expoflora din anii 1970 sunt situate în imediata apropiere a fântânilor moderniste construite de Horia Creangă și se poate ajunge la ele pe jos, folosind intrarea principală a Parcului Herăstrău din Piața Charles de Gaulle.

** Expoziția poate fi vizionată din exterior 24 de ore pe zi, pe întreaga perioadă de desfășurare.

OPEN CALL FLOWING STREAMS

FLOWING STREAMS is a multi-residency project in rural areas of Romania exploring local approaches to the cultural ecology of water, designed and developed by EUNIC Romania. It involves seven cultural institutions operating in Romania – theBritish Council, the Czech Centre, the Embassy of the Netherlands, the Goethe-Institut, the Italian Institute for Culture, the Polish Institute and Fundația9, each engaged in supporting one residency. The project was framed by this consortium of European partners, in collaboration with curator Adelina Luft. 

Submission deadline: Initial deadline – 7 April 2024. *The deadline has been extended to 21st April*

Period of residencies: 10-14 days at various dates between June to August 2024

Place of residencies: rural areas of Romania

Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists, architects/landscape architects, hydrologists, anthropologists, community organisers

Eligibility: citizens or permanent residents from: Czech Republic, Italy, UK, Germany, The Netherlands, Poland and Romania

Please apply to the residency by filling out this application form in English by the latest Sunday, April 21st, 2024, 23:59 CET

Details about the residencies and participation are available on this link

Romania’s rural landscape represents 90% of the country’s territory, with diverse climates and natural resources. Lack of investment in rural areas has generated scarcity and limited opportunities for inhabitants, but it has also left nature to survive on its own, with many areas still holding old forests, wetlands and rich biodiversity. Sadly, corruption and poor policies to protect the natural environment, connected with lack of ecological education, are threatening the sustainable development of these areas. 

The seven European practitioners selected will have the opportunity to immerse themselves in the daily life of the Romanian village and explore the context of water specific to each location, hosted and mediated by a partnering organisation. Located in different rural areas of Romania, the host organisations have been running dedicated programmes around notions and practices that recontextualize the rural space and the natural environment through a reorientation of sensibilities and from a new paradigm of ecological knowledge. Through the residencies, participants are encouraged to explore local cosmovisions and practices around water, its relationship with customs, traditions, or occupations, by listening, sharing and exchanging with the spaces as sites of interpellation. These encounters are intended to open up new possibilities of reclaiming knowledge linked to a territory, historical memory and ecology, and to map a network of existing or potential socio-ecological practices that restore our relationship with water.

After the representatives from the Flowing Streams project and partnering institutions have evaluated the applications, there will be a round of interviews with shortlisted candidates taking place online.

Applicants will be notified of the outcome of the selection process by 8 May 2024.

If you have any questions please contact us at tamina.bojoanca@britishcouncil.org 

Odesa 09 International Literature Festival in Bucharest

This month, from the 22nd to the 25th of February, Bucharest hosts the 9th edition of the Odesa International Literature Festival, a long-standing project that has become a touring event due to the war. During the four days of the festival, the public in Bucharest will have the opportunity to participate in no less than 20 events, with a wide variety of activities: from debates on highly relevant and diverse topics to poetry recitals and public readings, along with film screenings and musical performances.

Hosted at the Goethe-Institut Bucharest (Calea Dorobanți 32), this year’s edition of the Odesa International Literature Festival opens on Thursday, the 22nd of February, at 17:00, with a message from the two founders of the project, cultural managers Ulrich Schreiber (Germany) and Hans Ruprecht (Switzerland), followed by a message from Laura Napolitano, head of the Italian Institute of Culture in Bucharest and president of EUNIC Romania, the institution behind the project. The inaugural speech will be delivered by Radu Vancu, writer, essayist, translator and professor at “Lucian Blaga” University of Sibiu, and one of the most prominent civic voices in Romania.

„Europe we have to build with our words: a Europe in which words are used not to build death, or ideologies of extermination – but a Europe in which words are witness against barbarity. Where words stand witness that people can be murdered – but not destroyed. Where we keep our words in the service of fellow humans, and not of ideologies.  Because we now know: where words fail, history fails. And it becomes horror again.

We have to build a Europe where words do not fail the human. Not again. Or else everything literature ever stood for, everything arts ever stood for – was simply a lie.The only Europe which is not a dead civilisation is this one: a Europe where words to not fail the human.” (Radu Vancu

The same evening, at 18:30, the public has the opportunity to meet Philippe Sands, British writer and lawyer of French descent, professor of international law and director of the Centre for International Courts and Tribunals at University College London. Freedom of expression, human rights, the roots of genocide and crimes against humanity are just some of the topics he will discuss with journalist Marian Voicu.

At 20:00, poetry lovers will be able to enjoy public readings by Paula Erizanu from the Republic of Moldova—one of the best-known writers of the new generation and an esteemed European journalist in the cultural arena—together with Ukrainian writer Iya Kiva—poet, translator and graphic designer, concerned with topics such as language, wordlessness, identity and memory, collective and personal experiences of war, trauma and alienation—and Vasyl Makhno—poet, essayist and multi-award-winning translator, who explores the concepts of homeland and memory in his books, revealing the polyphonic past of his birthplace. The moderator of the evening will be the Romanian-born German writer and translator Ernest Wichner.

The musical highlight of the evening will be provided by the musician Florin Bica, an artist known to music lovers thanks to his presence at important events such as Bucharest Jazz Festival or ”George Enescu” Festival, but also as a constant collaborator of the Big Band Radio Romania.

On the second day of the festival, Friday the 23rd of February, at 14:00, literature lovers in Bucharest will have the opportunity to meet Yury Vynnyciuk, a living legend of Ukrainian literature, considered the most versatile of contemporary Ukrainian writers, a tireless critic of the political system, who anticipated today’s war in his works. He will be in dialogue with Ukrainian poet, essayist and translator Vasyl Makhno.

At 15:30, there will be a meeting with the Swiss writer Ariane von Graffenried, author and spoken word performer, member of the duo “Fitzgerald & Rimini” and curator of the Basel International Poetry Festival. Ariane von Graffenried is a versatile writer who transitions with ease from Swiss German to standard German, mixing it with French, English or Albanian; she is a writer who is capable of traversing broad literary landscapes, writing about forgotten and unrecognised female figures and combining the fantasy with facts.

Under the motto “Populist PlanetVoices of a World in Turmoil”, a meeting with the Swiss writer and essayist Jonas Lüscher will take place at 17:00 and will be chaired by Joachim Umlauf, head of the Goethe-Institut Bucharest. What unites populists around the world, what sets them apart and what impact does this have on life in each case? Are the promises and temptations of populists similar? And if so, what kind of world and society do populists promise? These are just some of the questions that will be answered in the meeting with Jonas Lüscher.

At 18:30, there will be a dialogue on a highly interesting topic that has been the subject of dozens of research papers over the years: war and drugs. A theme that is very much present in the history of the Second World War, but also reminds us of the notorious “War on Drugs” declared by Richard Nixon in 1972, drugs that have claimed tens of thousands of lives around the world, and the helplessness with which this war is fought. The special guest is Norman Ohler, author of two major books on the subject, the first of which, Der totale Rausch: Drogen im Dritten Reich (2015), translated into more than 30 languages and added to the New York Times bestseller list, describes the consequences of drug abuse among military and political leaders. His latest book, The Strongest Substance (2023), sheds light on the history of the rise of LSD and explains the difference between the drug’s three functions: as an intoxicant, as a mind-control tool and as a cure.

The evening ends with a virtual encounter with acclaimed German writer Daniel Kehlmann at 20:00. He will read a short excerpt from his novel TYLL, one of the most successful German literary novels of the last five years, nominated for the International Booker Prize in 2020 and currently being screened for an upcoming Netflix series. The novel, published in Romanian in the collection Anansi. World Fiction from Pandora M Publishing, translated by Maria Irod, was extremely well received by Romanian readers.

The dialogue with Daniel Kehlmann will be chaired by cultural journalist Matei Martin.

Ukrainian literature will be the subject of a worldwide reading on the third day of the festival, Saturday the 24th of February at 12:00, to mark two years since the outbreak of war. The occasion will include readings of poems by Ukrainian writers Viktoria Amelina, Maksîm Krîvțov and Volodimir Vakulenko, all of whom perished during the war. Important names of the international literary scene such as Vasyl Makhno, Svitlana Bondar, Yury Vynnyciuk (Ukraine), Marie Iljašenko (Czech Republic), Jan Konnefke (Germany / Romania, online), Halyna Kruk (Ukraine, online), Daniel Kehlmann (Germany, online), Héctor Abad Faciolince (Colombia, online), Nichita Danilov, Dan Sociu (Romania) will participate online and in person.

On the same day, at 15:00, writer and journalist Olivier Guez, awarded the German Film Prize for his screenplay Der Staat gegen Fritz Bauer, talks to writer Norman Ohler about Europe’s past, present and future, about the taken and missed opportunities in achieving the European dream in a time of deep political and cultural change.

At 16:30, the film Scarred Hearts (2016) will be screened. The film was directed and written by Radu Jude and is a screenplay of the novel of the same name by Max Blecher. At 18:00, the screening will be followed by a dialogue on the same subject between literary critic Doris Mironescu and Ernest Wichner.

At 19:30, there will be a public reading—poems by Ernest Wichner, one of the most important German poets of Romanian origin, Marie Iljašenko from the Czech Republic, a multi-award-winning author whose poems have been translated into over 15 languages, and Nichita Danilov, a Romanian writer who captures in his books the spiritual and metaphysical heritage of his homeland Romania in a surrealist poetics with playful and ironic expression. The host of the evening will be writer and translator Horațiu Decuble.

The last event of the evening will take place at Cinema Elvire Popesco, at 20:00. It is a screening of Photophobia, a 2023 docudrama written and directed by Ivan Ostrochovský and Pavol Pekarčík. The film premiered at the 80th Venice International Film Festival as part of the “Giornate degli Autori” section, where it won the Europa Cinemas Label Award. Co-produced by Slovakia, the Czech Republic and Ukraine, Photophobia was filmed in Ukraine during the Russian invasion and was later selected as the Slovak entry for Best International Feature Film at the 96th Academy Awards.

The first event of the last day of the festival, Sunday the 25th of February, starting at 11:00, is a dialogue between the Italian writer Ilaria Gaspari, known for her passion for podcasts dedicated to the works of famous writers: a blend of memories, quotes, excerpts and poems, some of which are original recordings of readings—the material also includes a search for traces of Ingeborg Bachmann’s life in Rome—and the poet, cultural manager and journalist Răzvan Țupa.

At 12:30, it is time for Black Sea Stories, a project of the Goethe-Institut and the Goethe Centre Yerevan. Five writers from Black Sea countries will meet for an exchange of views on regionality, identity, and the possibilities of a common language in the context of current crises in literature: Lavinia Braniște (Romania), Eka Kevanishvili (Georgia), Anush Kocharyan (Armenia), Halyna Kruk (Ukraine) and Ina Vultchanova (Bulgaria). Chair: Arevik Ashkharoyan, with an introduction by Jan-Tage Kühling (Goethe Centre Yerevan).

At 14:00, the programme will include a dialogue with Karl-Markus Gauss, Austrian writer and publisher, winner of the prestigious Leipzig Book Fair Prize for European Understanding in 2022, known for his books in the field of travel literature. An expert on the countries and landscapes of Eastern Europe and described by the critics of the Wiener Zeitung as “a great philosopher of disappearance, who wants to save people and things, the silenced and the forgotten in our memory”, Karl-Markus Gauss will discuss this special form of literature with Romanian writer Marius Chivu.

At 15:30, the audience will meet Romanian writer Nora Iuga and the host of the event, poet Ernest Wichner, translator of Nora Iuga’s poems into German. The beloved Romanian writer and award-winning translator of German literature will read from her poems, first published in 1968.

At 17:00, the German writer Norris von Schirach, famous among Romanian readers for his novel Blasse Helden (Romanian edition: Cei mai frumoși ani din viața lui Anton; Humanitas Fiction, translated by Victor Scoradeț, 2021), will have a dialogue with the writer and translator Horațiu Decuble.

The events will conclude with a double public poetry reading, scheduled for 18:30, bringing together writers Nichita Danilov and Dan Sociu, hosted by Ernest Wichner.

Readings and debates at the festival will be held in English, Ukrainian and Romanian, with translation. Public access to the event is free of charge. The full programme of the festival can be found on the official website: www.litfestodessa.com.

—-

The festival is jointly supported by the Jan Michalski Foundation, Culture of Solidarity Fund powered by the European Cultural Foundation, EUNIC Romania, Pro Helvetia, Goethe-Institut Bukarest.

Partners: Instituto Italiano di Cultura Bucarest, Austrian Cultural Forum, Czech Centre Bucharest, French Institute in Romania, British Council Romania, Embassy of Bulgaria in Romania, Cărturești Bookstore, The University Bucharest, The National Museum of Literature Bucharest, One World, Cinema Elvire Popesco.

With the support of: Sâmburești, Aqua Carpatica | PR & Communication: Headsome Communication

EUNIC Global Regional Meeting Timișoara 2023

EUNIC Global General Assembly 2022. by Pauline Caplet

EUNIC – European Union National Institutes for Culture – is the European network of organisations engaging in cultural relations. EUNIC’s charter stand out clear: „Through culture, we build trust and understanding between the people of Europe and the wider world”.

EUNIC Romania was established in 2008 and, since, has developed into a network of 18 members and develops annualy programs and events that support EUNIC’s objectives. In 2023, EUNIC Romania  has joined Timișoara 2023 – European Cultural Capital through the project HEI – House of European Institutes in Timișoara. HEI is located in Bastion Theresia, Gallery 1, a space provided by the Municipality of Timișoara, through Centrul de Proiecte Timișoara. The project is funded by the European Echoes programme, run by the Timisoara City Council Project Centre, with funds allocated from the state budget, through the Ministry of Culture budget. It is organized in partnership with the Municipality of Timișoara through the Project Centre.

Between 6th and 7th November, HEI – House of European Institutes hosts EUNIC Focus Meeting and seminar Central & South-East Europe.  Members of the network will explore its recent developments and opportunities and will look at ways of developing together and strengthen the EUNIC clusters in the region. Relevant topics, expertise and perspectives in the region will be addressed, in the frame of exploring together concrete opportunities to raise these perspectives in EUNIC’s wider work.

The assembly will also feature a panel conversation with Dominic Frits, the mayor of Timișoara, Alexandra Rigler, Timișoara 2023, CEO Center for Projects and EUNIC Romania.

The participants will explore the recent collective partnerships of EUNIC Romania with Timișoara European Capital of Culture, both in off-site visits to partner spaces  and in the wider work of the European Capitals of Culture (ECoC).

A high-level roadmap for the clusters will be informed by the meeting discussions, further to a evaluation of current strengths and weaknesses of clusters, that will be presented and discussed at the next EUNIC General Assembly. To the list of objectives of this meeting, the members strive to refresh and recalibrate what success looks like in EUNIC clusters, while respecting the diversity of membership and geographical spread of the cluster network.

European Day of Languages 2023

Pe 23 septembrie, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine sărbătorim diversitatea lingvistică din Europa. Institutele Culturale din cadrul rețelei EUNIC și Reprezentanța Comisiei Europene invită adulții și copii la un program special dedicat acestei zile.

🟦Tematica evenimentelor de anul acesta este Egalitatea în Educație.

V-am pregătit o serie de workshop-uri atât la Goethe Institut, unde ne strângem mai multe centre culturale, cât și la institutele participante.

🟦Profesorii sunt invitați la Goethe Institut la ora 09:30 pentru a da start festivității. Am pregătit o discuție moderată, prin care vom analiza cum putem să sprijinim elevii cu nevoi speciale și dizabilități prin strategii inclusive și predare de înaltă calitate. După aceasta, vă invităm la o serie de workshopuri organizate de fiecare institut participant în parte! Veți putea participa la mai multe workshop-uri în același timp! 

Dragi profesori, vă rugăm să vă înscrieți la acest eveniment aici – https://bit.ly/47Sri2u

🟦Publicul este invitat să participe la evenimentele organizate cu această ocazie. Vă rugăm verificați locația pentru institutul la care doriți să participați.

Goethe Institut- Calea Dorobanți 32

British Council – Calea Dorobanți 14

Cervantes Institute – Blvd. Regina Elisabeta 38

Fundația Greacă – Blvd. Pache Protopopescu 1-3

Institutul Francez – Bulevardul Dacia 77

Institutul Italian – Aleea Alexandru 41

Institutul Cultural Român – Aleea Alexandru 38

Institutul Liszt – Strada Gina Patrichi 8

Institutul Turc Yunus Emre – Strada Vasile Lascăr 96

🟦Orele de participare pentru workshopuri sunt, la adresele de mai sus, după cum urmează: 

La Goethe Institut, toate centrele participante vor oferi workshop-uri în intervalele orare: 15 – 15:20, 15:30 – 15:50, 16:00 – 16:20, 16:30 – 16:50, 17:00 – 17:20 și 17:30 – 17:50. Puteți participa la toate workshopurile oferite în această perioadă.

🟦Institutele care oferă workshop-uri la adresele aferente vă așteaptă cu drag de la ora 15:00 pentru a vă oferi activități pe parcursul zilei.

Ziua Europeană a Limbilor a fost instituită de Consiliul Europei, la inițiativa UE, în anul 2001, marcată, anual, la 26 septembrie. Demersul sublinia importanța învățării limbilor străine, nu doar la școală, ci de-a lungul întregii vieți.