Schimbarea președenției EUNIC

𝐏𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐈𝐂𝐑 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐄𝐔𝐍𝐈𝐂 – 𝐫𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐮𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆

În cadrul Adunării Generale desfășurate la București în perioada 19-20 iunie 2024, președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, a preluat mandatul de președinte al EUNIC – European Union National Institutes for Culture. EU National Institutes for Culture/EUNIC este rețeaua institutelor culturale naționale din statele Uniunii Europene, dar și din Marea Britanie și Ucraina, și include în prezent 39 de organizații culturale naționale din toate statele membre UE și din țări asociate. EUNIC este activă în 140 de clustere la nivel global.

Noua conducere executivă a rețelei de institute culturale naționale din Uniunea Europeană (EUNIC Board) are următoarea componență: președinte Liviu Jicman, vicepreședinte Kirsten van den Hul (directoare DutchCulture), Hanna Lämsä (directoare executivă Finnish Cultural and Academic Institutes), Mary Ann Cauchi (directoare de Fonduri și Strategii Arts Council Malta), Carmen Noguero Galilea (Instituto Cervantes), Johannes Ebert (Goethe-Institut).„Sunt onorat de încrederea pe care mi-au acordat-o prin vot colegii mei din rețeaua EUNIC. Îmi încep misiunea în această poziție pe care o voi ocupa timp de un an cu convingerea că viziunea, valorile și acțiunile colaborative ale EUNIC sunt parte din soluția pentru a avea un sector cultural puternic. Vocația pentru dialog intercultural dublată de vocea comună a membrilor EUNIC oferă oportunitatea de a promova cu prioritate Finanțarea culturii, Rolul diplomației culturale în relațiile internaționale și Susținerea Republicii Moldova în parcursul său european.” a declarat Liviu Jicman.Adunarea Generală a reunit la sediul Băncii Naționale a României și la The Ark conducerile organizațiilor membre EUNIC din 27 de țări membre ale UE, dar și reprezentanți British Council și Ukrainian Institute.

Invitatul special al Adunării Generale a fost ministrul culturii al Republicii Moldova, Sergiu Prodan, care a subliniat: „Cultura este o punte pentru integrarea Moldovei în spațiul european, cooperarea culturală fiind o piatră de temelie a eforturilor noastre de integrare europeană. Prin consolidarea legăturilor culturale cu națiunile europene nu doar că ne îmbogățim peisajul cultural, ci ne afirmăm angajamentul față de valorile de unitate, diversitate și solidaritate ale Europei unite”.Volodymyr Sheiko, director general al Institutului Ucrainean – partener asociat al EUNIC, a împărtășit colegilor din rețea oportunitățile de cooperare între EUNIC și instituția pe care o conduce, accentuând nevoia acută de multiplicare a programelor de mobilitate pentru artiștii ucraineni.În cadrul întâlnirilor din cele două zile, care au cuprins prezentări, consultări în grupuri de lucru, paneluri de dezbatere și sesiuni de plen, membrii rețelei au contribuit la dezvoltarea viziunii comune pentru Cadrul Strategic EUNIC pentru perioada 2025-2029 și temele majore alese pentru evenimentele pe care le va organiza rețeaua în perioada următoare. De asemenea, au discutat despre mecanismele de susținere a activității cluster-elor EUNIC din întreaga lume, precum și despre dezvoltarea colaborării cu partenerii locali din cele peste 100 de țări în care este activă rețeaua EUNIC.

Din programul reuniunii a făcut parte și prezentarea studiului intitulat New Geopolitics, Soft Power and International Cultural Relations, realizat de Hertie School/University of Oxford la comanda IfA – Institut für Auslandsbeziehungen. La evenimentul din România au participat invitați din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ucraina, Ungaria.

Detalii: https://www.eunicglobal.eu/

****EN

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐰 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐄𝐔𝐍𝐈𝐂 – 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧

At the General Assembly held in Bucharest on June 19-20, 2024, the President of the Romanian Cultural Institute, Liviu Jicman, took over the mandate of President of EUNIC – European Union National Institutes for Culture. EUNIC is the network of national cultural institutes from the member states of the European Union, but also from the United Kingdom and Ukraine, and currently includes 39 cultural organizations from all EU member states and associated countries. EUNIC is active in 140 clusters worldwide.

The new executive leadership of the EUNIC network (EUNIC Board) has the following members: President Liviu Jicman, Vice President Kirsten van den Hul (Director, DutchCulture), Hanna Lamsa (Executive Director, Finnish Cultural and Academic Institutes), Mary Ann Cauchi (Director of Funds and Strategies, Arts Council Malta), Carmen Noguero Galilea (Instituto Cervantes), Johannes Ebert (Goethe-Institut). “I am honored by the trust my colleagues in the EUNIC network have given me. I begin my mission in this position, which I will hold for a year, with the belief that the vision, values, and collaborative actions of EUNIC are part of the solution for a strong cultural sector. The vocation for intercultural dialogue coupled with the common voice of EUNIC members provide the opportunity to promote the Funding of culture, the Role of cultural diplomacy in international relations, and Support for the Republic of Moldova in its European journey”, said Liviu Jicman. The General Assembly brought together at the headquarters of the National Bank of Romania and The Ark the leadership of EUNIC member organizations from 27 EU member countries, as well as representatives of the British Council and the Ukrainian Institute.

The special guest of the General Assembly was the Minister of Culture of the Republic of Moldova, Sergiu Prodan, who emphasized: “Culture is a bridge for the integration of Moldova into the European space, cultural cooperation being a cornerstone of our efforts to become an EU member. By strengthening cultural ties with European nations, we not only enrich our cultural landscape but also affirm our commitment to European Union’s core values: unity, diversity, and solidarity in a united Europe.” Volodymyr Sheiko, General Director of the Ukrainian Institute (UI), an associated partner of EUNIC, shared opportunities for cooperation between UI and EUNIC, emphasizing the acute need to multiply mobility programs for Ukrainian artists. During the meetings over the two days, which included working group consultations, debate panels, plenary sessions, and presentations, the members of the network contributed to the development of the common vision for the EUNIC Strategic Framework 2025-2029, and the major topics chosen for the events that the network will organize in the next period. They also discussed mechanisms for supporting the activity of EUNIC clusters worldwide, as well as the development of collaboration with local partners in the more than 100 countries where the EUNIC network is active.

The program of the meeting also included the presentation of the study entitled New Geopolitics, Soft Power and International Cultural Relations, conducted by Hertie School/University of Oxford, commissioned by IfA. The event in Romania was attended by guests from Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, United Kingdom, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Netherlands, Ukraine, Hungary.

For further details: https://www.eunicglobal.eu/